Từ ngày 1/7/2023, thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức đóng và chế độ Bảo hiểm y tế (BHYT) cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.

  • 2023-6-28-vn-thay-doi-muc-dong-bhyt-ngoc_ngoc_c30579dd86
    2023-6-28-vn-thay-doi-muc-dong-bhyt-ngoc_ngoc_c30579dd86